Jak się uczyć aby było skutecznie

Kolejny efekt pracy studentów z WSB Gryfice nad kreatywnymi sposobami nauki  (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja).
Teraz już wiesz jak robić to skutecznie - więc działaj.