Mediacje i negocjacje


Mediacja to jedyna konstruktywna metoda rozwiązywania sporów, w których strony dążą do osiągnięcia tych samych celów.

Negocjacja to rodzaj dwustronnej komunikacji prowadzony przez pozostających w sporze, mający na celu wypracowanie wspólnego porozumienia, możliwego do przyjęcia dla obu stron.


Czym zatem różnią się mediacje od negocjacji? Niemal wszystkim.


Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, w mediacjach uczestniczy mediator. Bezstronny, neutralny uczestnik komunikacji, zobowiązany
do zachowania poufności. Jego podstawowym zadaniem jest pomóc stronom dojść do konsensusu i wskazać im pola porozumienia
tam, gdzie strony ich nie dostrzegają. W negocjacjach osiągniecie porozumienia leży zazwyczaj w interesie negocjujących. W mediacjach, strony muszą chcieć się porozumieć (mediacje są zawsze dobrowolne), ale wskazanie korzyści płynącej z zawarcia
porozumienia i drogi prowadzącej do jego osiągnięcia leży zazwyczaj po stronie mediatora. 

Po drugie, negocjacje to najczęściej domena świata biznesu, mediacje znajdują zastosowanie także w sprawach cywilnych, karych 
i rodzinnych. Ponadto, są szybsze i tańsze od postępowania sądowego, dlatego zawsze warto rozważyć przekazania swojej sprawy do mediacji.
Reasumując, ludzie, którzy uważają mediacje za rodzaj sterowanych przez osobę trzecią negocjacji mylą się okrutnie.
Chociaż jedne i drugie należą do metod rozwiązywania sporów to różnią się one znacznie swoją specyfiką.