Socjoterapia


Socjoterapia jest formą pomocy adresowaną do dzieci i młodych ludzi w okresie dorastania, borykających się 
z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.

Socjoterapia jest procesem ukierunkowanym na korygowanie występujących u dzieci zaburzeń, zwłaszcza zachowania, nadpobudliwości i zahamowania, niektórych zaburzeń emocjonalnych.
Terapią obejmuje się dzieci mające problemy szkolne, które związane są z deficytami poznawczymi, dzieci nadpobudliwe, które swoim
zachowaniem dostarczają kłopotów dorosłym, a także dzieci, które mają trudności w nauce ze względu na opóźnienia szkolne,
zaniedbanie dydaktyczne oraz dzieci agresywne.