Doradztwo Zawodowe

Pamiętaj

"Nie ma nic bardziej wartościowego w procesie budowania własnej ścieżki kariery niż przekonanie, kom jestem, dokąd zmierzam i co mogę zaoferować przyszłemu pracodawcy"

Aby być skutecznym na rynku pracy konieczne jest poznanie własnych zasobów:

  • cech
  • umiejętności
  • mocnych stron
  • preferencji
  • kompetencji osobistych
  • kompetencji zawodowych

Nowoczesne doradztwo edukacyjno-zawodowe ma charakter procesowy. To dążenie do wzmacniania i rozwijania potencjału uczniów poprzez towarzyszenie im, bycie ekspertem oraz stosowanie odpowiednich narzędzi. Tak by w przyszłości byli oni w stanie samodzielnie planować swoje kariery, a tym samym osiągać zamierzone cele.