Już jest -BENTON- zapraszam do diagnozy

Test służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej.

Opis: test posiada trzy alternatywne, równoległe wersje C, D i E, które mogą być zastosowane w badaniu czterema alternatywnymi metodami (A, B, C, D). Badany rysuje przedstawione wzory z pamięci lub je przerysowuje.

Normy: dane ogólnopolskie - dla populacji w wieku 5-17 lat oraz 18-79 lat,