WISC-R - zapraszam do diagnozy

Zastosowanie: przede wszystkim w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu. 

Skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.

WISC-R składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Podobieństwa, Arytmetyka, Słownik, Rozumienie oraz Powtarzanie Cyfr jako test zastępczy) i sześciu testów bezsłownych (Uzupełnianie Obrazków, Porządkowanie Obrazków, Wzory z Klocków, Układanki, Kodowanie oraz Labirynty jako test zastępczy).

Dla dzieci w wieku od 6;0 do 16;11 lat